Иван Кръстевич

РАДИЕСТЕЗИЯ

Показен урок - откриване на подпочвени води


Физикална и ментална радиестезия - Епизод I


Физикална и ментална радиестезия - Епизод II


Физикална и ментална радиестезия - Епизод III


< div class="art-content-layout">

Физикална и ментална радиестезия - Епизод IV


Физикална и ментална радиестезия - Епизод V


Физикална и ментална радиестезия - Епизод VI


Физикална и ментална радиестезия - Епизод VII